4900 Langø og omegn


Hjem > Frugtbuske: > Hyben artikel:

Hyben artikel:

Hyben hæmmer betændelse

22. september 2009 kl. 04:37

Hyben har længe været anvendt som kosttilskud til smertelindring i patienter med slidgigt. En ung farmaceut er kommet et skridt nærmere en afkodning af hybenfrugtens hemmeligheder.

Af Stine Rasmussen, FARMA, KU

Ph.d.-studerende Lasse Saaby undersøger hunderosens hybenfrugter - rosa canina. Målet er at identificere aktive stoffer i de små frugter. (Foto: Københavns Universitet)


Indtagelse af hybenpulver har en gavnlig effekt på gigtpatienters tilstand. Det har kliniske studier ved tidligere lejligheder vist.

Nu vil forskere fra Københavns Universitet forsøge at finde ud af, hvordan plantestofferne virker. Målet er at identificere aktive stoffer i hyben.

»Vi leder efter stoffer med såkaldt antiinflammatorisk - eller betændelseshæmmende - aktivitet, og forhåbentlig kan den viden, vi producerer, bidrage til udarbejdelsen af en slags skabelon for et effektivt lægemiddel,« fortæller Lasse Saaby, som er ph.d.-studerende på Institut for Medicinalkemi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet.

Forskningsprojektet foregår i tæt samarbejde med forskere på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi på Fakultetet og med økonomisk støtte fra blandt andet Hyben Vital ApS og Gigtforeningen.

Et benhårdt udskillelsesløb

»Vi ved fra tidligere undersøgelser, at der findes fedtsyrer i hyben, som kan hæmme aktiviteten af de såkaldte COX-enzymer, som er involveret i gigt og andre sygdomme. Hybenfrugten rummer samtidig naturstoffer, som kan hæmme mobiliteten af immunceller,« fortæller Lasse Saaby.

Det er netop fundet af disse naturstoffer, som har inspireret Lasse Saaby til at undersøge hyben med henblik på yderligere aktivitet, som kan forklare den kliniske effekt af hybenpulver.

»Jeg har taget udgangspunkt i de hybenpulverprodukter, som alle forbrugere kan købe på apoteket og i helsekostforretninger. Ud fra pulveret har jeg fremstillet ekstrakter, som er testet på en stabil cellelinje, der efterligner en gruppe af kroppens immunceller - de er nemlig involveret i gigtsymptomer,« fortæller Lasse Saaby.

Ved at adskille de aktive fraktioner af ekstraktet igen og igen har han identificeret tre aktive stoffer, der hæmmer frigivelsen af de såkaldte cytokiner - signalstoffer der virker mellem forskellige typer af de hvide blodlegemer, som indgår i immunforsvaret.

»Man kan sige, at cytokiner udgør en del af den kemi i leddet, der forårsager gigtsmerterne,« siger Lasse Saaby.

Hyperaktive hyben?

Vi leder efter stoffer med såkaldt antiflammatorisk - eller betændelseshæmmende - aktivitet, og forhåbentlig kan den viden, vi producerer, bidrage til udarbejdelsen af en slags skabelon for et effektivt lægemiddel

- Lasse Saaby

De tre aktive stoffer virker ikke hver for sig, men parvis eller som treenighed er der effektivitet at spore.

»Der er ikke tale om potent aktivitet, men hybenpulveret har helt sikkert effekt på en del af de menneskelige immunceller. Men gigt er mange ting - og sygdommen er kompleks med mange aktivitetsniveauer. De stoffer, jeg har identificeret, viser moderat effekt, men i et samspil med tidligere observeret aktivitet i plantestoffer fra hyben, virker de endnu mere effektivt. Det er givetvis kombinationen af de forskellige stoffer med forskellig aktivitet, der gør hele forskellen,« fortæller Lasse Saaby.

Aktivstofferne, som Lasse Saaby foreløbig er afkodet, tilhører alle samme stofklasse - terpenoiderne - som er en stor og varieret gruppe af naturligt forekommende kulstofforbindelser, der inddeles efter kulstofskelettets størrelse. Terpenoider udgør blandt andet hovedbestanddelen af planters og blomsters æteriske olier.

Det er meningen, at Lasse Saaby på sigt skal udvikle en metode til at vurdere den farmakologiske effekt af forskellige hybenprodukter ud fra kemiske analyser. Det gøres ved at undersøge og sammenligne den kemiske profil og den farmakologiske aktivitet af forskellige hybenarter - både 'vilde' og 'kultiverede' frugter af hunderoser og andre hybenarter. På den måde bliver forskerne forhåbentlig i stand til at genkende aktive naturstoffer i den kemiske profil af hyben og hybenprodukter.

Hunderosens kemiske fingeraftryk

»Jeg fortsætter med at ekstrahere og udsætter derefter ekstraktet for NMR-spektroskopi, som er en metode til at kortlægge et stofs kemiske struktur - en slags kemisk fingeraftryk om man vil, og samtidig tester jeg så de fremstillede ekstrakter på immuncellelinjer. Senere sammenkøres de kemiske og de biologiske data, som forhåbentlig vil understøtte hinanden og samtidig give nye oplysninger. Man kan sige, at vi lægger et biologisk og et kemisk billede sammen, og på den måde fremkommer der et nyt - og mere detaljeret - billede, forklarer Lasse Saaby.

Han er også i gang med at teste rå-ekstrakt af hunderoser i dyremodeller for at blive klogere på hybeneffekten i en levende organisme.

»Når vi tester stofferne i laboratoriet, har vi ikke hele kroppen med i forsøget. Selvom et lægemiddelstof virker godt i et celle-set-up i laboratoriet, er det ikke sikkert, at det har den samme effekt i dyr og mennesker. Måske nedbrydes og udskilles det hurtigt fra kroppen, eller måske optages det kun dårligt fra mave-tarm-kanalen,« forklarer Lasse Saaby.

Naturen rummer ofte komplekse strukturer, som forskere ikke selv ville have fantasi til at udtænke. Udover at give inspiration til udvikling af nyttige lægemidler fungerer mange naturstoffer som farmakologiske værktøj, fordi forskerne hele tiden lærer mere om forskellige funktioner i kroppen, når de finder stoffer, som virker selektivt på receptorer og enzymer i organismen.